Nahoru
Taneční konzervatoř Gymnázium SOŠ Gym. International

Co nabízíme?

Naše škola nabízí uchazečům kvalitní vzdělání v oblasti baletu a současného tance. Připravujeme studenty na dráhu profesionálních tanečníků, kteří nacházejí uplatnění v českých baletních a tanečních souborech, ale i v muzikálech a jiných divadelních produkcích. Nejeden student úspěšně složil přijímací řízení na Hudební akademii múzických umění v Praze, kde povětšinou studují pedagogiku tance.

 

Celé studium trvá osm let, přijímací řízení se koná pro uchazeče z 5. tříd základní školy. Pokud je však zájemce starší, může složit rozdílovou zkoušku a být tak přijatý do vyššího ročníku. 

 

Žáci 1. až 4. ročníku se převážně soustředí na studium teorií, při kterých dbáme na vzdělanost našich studentů. V těchto nižších ročnících, nebo jak je interně názýváme "malá konzervatoř", se vyučují jen čtyři taneční předměty, viz rubrika O nás. K prohlubování hudebnosti slouží povinná výuka klavíru, kterou žáci navštěvují od 1. až do 4. ročníku. První čtyři roky studia mají žáci po celou dobu stejného třídního pedagoga, který je povětšinou zároveň pedagogem klasického tance, tak mají možnost žáci s třídním pedagogem navázat důvěru a vztah.

 

Studenti 5. až 8. ročníku se převážně věnují tanci a odborným teoretickým předmětům, viz rubrika O nás. 

Tyto čtyři ročníky se usilovně připravují nejen na maturitu a absolutorium, ale i na budoucí dráhu profesionálních tanečníků. Od 5. ročníku si studenti vybírají zaměření buď na klasický tanec, nebo současný tanec, který se pak stává jejich hlavním oborem. Častěji se zapojují do školních představení a produkcí, s kterými pravidelně vystupujeme po celé České republice. Od 6. ročníku se žáci učí pedagogice, didaktice, metodice a psychologii, které uplatní nejen při zkoušce o absolutoriu, ale především jako budoucí pedagogové. Po úspěšně složené zkoušce o absolutoriu získají titul DiS. - diplomovaný specialista, který je opravňuje učit tanec na konzervatořích, základních uměleckých školách, baletních přípravkách a soukromých studiích.

Ve vyšších ročnících se studentům střídají jak pedagogové tanečních předmětů, tak třídní pedagogové. Což je pro ně velmi vhodné, získavají tím tak více zkušeností a odborných názorů. Zároveň jsou vedeni k samostatnosti.

 

Od 5.ročníku konzervatoře mají studenti možnost při konzervatoři studovat v rámci individuálního plánu ostatní obory na naší škole. Obory si můžete prohlédnout a vybrat zde: https://www.ptksos.cz/

Studenti tak mohou zakončit studium maturitou ve více oborech. Tuto možnost doporučujeme zvláště pak studentům, kteří mají zájem pokračovat ve studiu teorií. 

 

Naše škola poskytuje, kromě již zmíněného kvalitního vzdělání, příjemnou a rodinnou atmosféru. S žáky pravidelně komunikujeme a přistupujeme k nim individuálně. Zároveň od nich očekáváme 100% nasazení, píli, houževnatost a lásku k umění a tanci. Pražská taneční konzervatoř je vhodná pro každého, kdo si chce splnit svůj sen a stát se profesionálním tanečníkem v oblasti baletu a současného tance.

 

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.