Nahoru
Taneční konzervatoř Gymnázium SOŠ Gym. International

O nás

 

Jsme taneční konzervatoř, která se zaměřuje především na techniku klasického tance ( baletu) a současný tanec. Naše škola připravuje studenty na dráhu profesionálních tanečníků, kteří nacházejí uplatnění v českých baletních souborech, tanečních skupinách, muzikálech nebo pokračují ve studiu tance na Hudební akademii múzických umění v Praze. 

Naši pedagogové mají za sebou baletní a taneční kariéru napříč nejlepšími českými soubory, například Národní divadlo v Praze, Divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni, Národní divadlo moravskoslezské, Nová scéna a další. 

 

Vzdělání na naší škole se ukončuje maturitou a absolutoriem.

Dosažený titul po řádném složení absolurotia je DiS. - diplomovaný specialista

 

Žáci 1. až 4. ročníku (6. až 9. třída základí školy) kromě teoretických předmětů studují:

 

Klasický tanec - zde se studenti učí baletní technice, která se skládá ze tří částí: cvičení u tyče, cvičení na volnosti a skoků. Dívky studují techniku sur les pointes ( cvičení na špičkách).

 

Scénická praxe klasického tance - tento předmět se věnuje přípravě na jeviště, žáci zde uplatňují techniku klasického tance. Tančí se zde sborové tance z nejznámějších baletů, sólové variace či demisólové party. 

 

Lidový tanec - v tomto předmětu se žáci naučí tance českého folkloru, především však tento styl tance napomáhá k přirozenosti pohybu, rytmice a zpěvu. 

 

Taneční gymnastika - gymnastika vyučovaná na naší škole není rytmická či sportovní, jak ji možná většina zná. Zde žáci pracují na prohlubování svých tělesných dispozic, rytmice a od 3. ročníku se seznamují se základními moderními technikami, jako je Limón, Graham či Horton. 

 

 

Studenti 5. až 8. ročníku ( 1. až 4. ročník střední školy) v teoriích studují: český jazyk, anglický jazyk, druhý volitelný jazyk (FRj, NEj, RUs), občanskou nauku, nauku o zdravé výživě, informační techniku, anatomii, pedagogiku, didaktiku, metodiku, vyučovací praxi, psychologii, dějiny tance a baletu, náslech a rozbor baletu, literární seminář, reálie anglofonních zemí, finanční gramotnost a diplomový seminář

 

Mezi praktické předměty kromě klasického tance, scénické praxe klasického tance a lidového tance patří:

 

Moderní tanec - zde se studenti učí technikám současného tance, někteří znají pod názvem contemporary. Tento předmět navazuje na taneční gymnastiku, která ve 4. ročníku končí.

 

Repertoár - tyto hodiny slouží ke stavění choreografií, s kterými se studenti později prezentují na jevišti. 

 

Historický tanec - předmět, který vyučujeme pouze v 5. ročníku, zaměřený na tance z období renesance, baroka a klasicismu.

 

Lidový tanec cizí - zde, jak již z názvu plyne, se vyučují lidové tance ze zahraničí. Také se zde studují tance národů z nejrůznějších baletů 

 

Tanec s partnerem - tento předmět probíhá jak ve stylu klasického tance, tak ve stylu současného tance. Je to stěžejní předmět, kde se učí práce s partnerem. Naučí se zde zvedačky, točení pirouettes, používání a porozumění těžiště partnera.

 

 

 

 

 

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.